Ondersteuning bij bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel. Wanneer bewindvoering voor een persoon aan de orde komt, wordt eerst gekeken of een familielid, een vriend of een mantelzorger de taak op zich wil nemen. Dit wordt dan een familiebewind genoemd. Als dit niet mogelijk is kan ook een professionele bewindvoerder worden ingeschakeld. In alle gevallen moet een verzoek bij de Rechtbank worden ingediend. De Rechter wijst de uiteindelijke bewindvoerder aan.

Als professionele beschermingsbewindvoerder wordt ik aansprakelijk voor het beheer van je financiële administratie. Je kunt hierbij denken aan:

  • verwerken en verzorgen van de financiële correspondentie;
  • de administratie wordt geordend en bijgehouden;
  • ziektekosten worden gedeclareerd;
  • toeslagen worden aangevraagd;
  • 1 keer per jaar wordt een rekening & verantwoording opgesteld.

Alles is volledig transparant. Via een inlogcode kun je blijven meekijken in je financiën.

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind is een maatregel bedoeld om mensen te beschermen, zodat anderen geen misbruik kunnen maken van de persoonlijke situatie.